Intuition – något du vågar lita på?

Hur ofta reflekterar du över vad som ligger bakom dina beslut? Vad är det för drivkrafter som påverkar just dig?

Jag vill utmana dig att våga börja känna in din magkänsla, din intuition, för att känna in om de beslut och val som du gör verkligen är de rätta för dig. Många gånger fattar vi beslut automatiskt utan att först ta en stund och känna efter, känns detta beslut verkligen rätt för mig? Eller är det någon annans vilja eller påverkan som styr mig? Först när vi vågar lyssna inåt och börja känna efter så kan vi också bli mer sanna mot oss själva.

Det kan kännas utmanande att låta intuitionen styra oss men de flesta gångerna blir det riktigt bra. De gånger som jag låtit logiken styra något av mina beslut, så har det inte blivit bra. Jag har valt att ta ett jobb för det var ju ett bra jobb och kanske rätt i karriären men hade jag lyssnat inåt så hade jag känt tveksamheten. Tveksamheten som var så svår att sätta ord på men som redan efter ett par månader besannades på det nya jobbet, det var inte rätt för mig.

Min erfarenhet har gjort att jag mer och mer har börjat lita på min intuition och i dag skulle jag säga att den är väldigt styrande i mina beslut och val som jag gör. Det kanske inte alltid är den enkla vägen att gå, jag möter utmaningar och svårigheter, men min känsla säger mig att det är bara den vägen som jag kan gå. Där är jag sann mot mig själv och det är det som är det viktiga för mig.

Hur mycket låter du din intuition hjälpa dig?

Tills döden skiljer oss åt. Tankar på dödsbädden.

Du känner hur livet rinner ur dig, i väntan på att din själ ska lämna din kropp. Du känner hur luften snart är slut. Allt brus är borta. Frågan kommer till dig; vad skulle du ha förändrat om du kunde leva om ditt liv?

Den vanligaste önskan som folk har på sin dödsbädd är att de hade haft modet att leva ett liv utifrån sin egen sanning, inte det liv som andra förväntade sig av dig. När människor inser att deras liv är på väg att rinna ur dem och tittar tillbaka, ser de alla drömmar och önskningar som lämnats ouppfyllda. När man ställer frågan till dessa människor så framkommer det att de inte ens uppnått hälften av sina drömmar och är tvungna att dö i vetskapen av att det berodde på val de hade gjort eller inte gjort. Skulle det då inte vara klokt att stanna upp och nyttja andras erfarenhet för att själv undgå denna ånger, genom att börja leva det liv du önskar redan nu? För i det ögonblick du förlorar din hälsa är det för sent. Hälsa ger en frihet som mycket få inser, tills de inte längre har den.

De flesta arbetar hårt för då är vi duktiga och det tror vi att vi måste vara. Vi ägnar våra liv åt det som egentligen inte är viktigt för oss, bra för att vi tror att vi måste. Men yttre rikedom kommer aldrig kunna fylla våra inre tomrum, det är bara en illusion som de flesta av oss lever i. Visst, vi människor behöver kickar, men hur skulle det vara att byta ut de snabba ibland destruktiva kickarna till de som ger oss glädje på lång sikt. Hur skulle det var att redan nu hitta det du vill bidra med till världen istället för att vänta till att önska detta på din dödsbädd? För det enda som står mellan dig och dina drömmar är du, för det finns inga fysiska lagar som förhindrar det. När du börjar ägna dig åt ditt kall i livet kommer belöningen automatiskt, och du kan inte gå andra vägen. Fundera på hur det skulle kännas om du ägnar din tid åt det som är viktigt för dig, på riktigt? Genom att lyssna på din sanning och göra medvetna val under vägen är det möjligt att leva ett liv som inte ger ånger på dödsbädden. Och genom att leva i linje med din sanning så blir du mer selektiv, du får ett tydligare fokus och skapar mer utrymme i ditt liv då alla aktiviteter du väljer är anpassade till vad du vill bidra till. Det gör dig lyckligare och mer öppen för nya möjligheter.

En annan önskan människor har på dödsbädden är att de skulle haft modet att uttrycka sina känslor. Många människor trycker undan sina känslor i rädsla av att inte bli älskad av andra. Som ett resultat av det uttrycker de döende att de aldrig riktigt känt sig accepterade. Många utvecklar även sjukdomar relaterade till den bitterhet de kände över att inte få vara sig själva. Det vi måste inse är att vi inte kan styra andras reaktioner, men vi har all makt att förändra våra egna. Även om människor i första hand kan reagera negativt på din förändring så leder det dig i slutändan till en helt ny och friskare nivå. När allt kommer om kring spelar det ingen roll, för hur som helst så vinner du den största gåvan.

Att inte ha tagit hand om sina relationer är en sorg som gnager i många hjärtan på dödsbädden. Många hade blivit så upptagna i sina egna liv att de hade låtit den gyllene vänskapen gå förlorad genom att inte ge relationerna den tid och ansträngning som de förtjänade. Alla saknar sina vänner när de dör. Det är vanligt för alla i en upptagen vardag att försaka vänskapen, men när du närmar dig döden faller de fysiska detaljerna i livet bort. Visst, de som lämnar oss vill få sina finansiella angelägenheter i ordning, men det är inte pengar eller status som är drivkraften. De vill få saker i ordning för att förenkla för dem de älskar och som blir kvar i jordelivet, även om många är för sjuka och trötta att någonsin kunna hantera denna uppgift. Allt kommer ner till kärlek och relationer i vår väntan på döden.

Men kanske den mest överraskande önskan av alla är att dessa människor önskar att de hade tillåtit sig själva att vara lyckligare. Många inser inte förrän i slutet av sitt liv att rädslan är den valuta som tillät dem sitta fast i gamla mönster och vanor, i den så kallade ”komfortzonen”. Rädsla var det som stod i vägen för förändring, vilket gjorde att de fortsatte att låtsas att de var nöjda, för andra och för sig själva. När längtan djupt inne handlar om att finna lycka, glädje och mening.

När du ligger på din dödsbädd är tanken om vad andra tycker om dig långt borta. Allt brus kommer att försvinna. Det enda vi vet med säkerhet om livet, är att det faktiskt tar slut en dag. När du lever ditt liv i linje med din egna sanning och ägnar dig åt att bidra till det som egentligen är viktigt för dig så kommer du inse att: Det värsta med att jag dör är att världen inte längre får uppleva mig. Det är en känsla utan ånger.

Fråga dig själv; ägnar du dagen åt vad du på din dödsbädd önskar att du skulle ha ägnat dagen åt? Om du gör det kan du betrakta detta liv från vinkeln att du redan har dött, titta tillbaka och känna dig stolt över dig själv och nöjd med de val du gjorde. Om detta inte är något du gör idag, vad vill du hellre göra, skapa, tro, utforska och ge mening?

Kom ihåg vem du är. Kom ihåg varför du är här. Vad ska du göra idag? Vad ska du välja?

Livet är ett val. Det är ditt liv. Välj medvetet, välj klokt, välj ärligt. Välj lycka.

Hur stor är din sweet spot?

Hur känns det att komma in på kontoret en gråmulen måndagmorgon i november? Kanske har en ny chef tillträtt som inte alls leder verksamheten som du skulle önska. Kanske har dina arbetsuppgifter ändrats på grund av förändringar i organisation eller marknad. Kanske har du helt enkelt vuxit ur din roll och är uttråkad, det är dags att söka sig vidare men du kanske inte vågar eller orkar just nu.

Att vi trivs med vårt arbete kokar ofta ner till hur väl vårt jobb överensstämmer med vår känsla av mening. Där vi arbetar, den roll vi har, att vi känner att det jobb vi utför gör en positiv skillnad.

I rubriken använder jag ordet sweet spot. Och, vad menar jag med det?

Jo, jag tänker att det finns fyra områden som är viktiga att beakta för att hitta vårt purpose, känsla av mening på jobbet. Använder det engelska ordet purpose för att jag tycker att det omfattar mer än vårt svenska syfte.

  1. Fokus på att göra mitt jobb. När någon har ett sådant fokus, har de en ”lönementalitet,” dvs. utför sina uppgifter mot ersättning och har inte ambition att göra så mycket mer.
  2. Fokus på vad jag är bra på. T ex att jag har en specifik kompetens eller erfarenhet.
  3. Fokus på det jag älskar att göra. Känner mig passionerad, innovativ och engagerad, brinner för det jag gör
  4. Att göra skillnad för en bättre värld, att ha ett utåtriktat fokus på att bidra positivt till något större än mig själv.

Sweet spot uppstår när dessa fyra områden överlappar varandra och hur stor sweet spot:n är beror på hur mycket av de fyra som överlappar varandra. För att skapa en stor sweet spot så behöver vi utmana oss själva både i att upptäcka vårt eget purpose och därefter våga titta på hur väl det stämmer överens med de tre andra områdena.

Jag behöver kanske rannsaka mig själv och fundera över vilket fokus jag har i dag. Går jag till jobbet bara för att få ut en lön och kanske bara väntar på att klockan ska bli 17.00 så att jag kan få gå hem och börja leva det verkliga livet? Eller är jag så karriärfokuserad så att jag inte hinner med att leva? Vilket driv har jag? När jag väl har landat dessa reflektioner så kan jag hamna i en situation där jag inser att jag måste byta jobb för att må bra. Det kanske till och med är så att detta är något jag verkligen vill göra för att mitt purpose är så viktigt att jag inte kan gå emot det.

Att ha en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en känsla av mening och purpose i sitt liv ökar den totala livslängden.  Lika viktigt är att ha en känsla av mening i våra roller i arbetet. Det räcker inte att hitta denna känsla av mening en gång – du måste ständigt återskapa känslan då vi utvecklas hela tiden och förändringar ständigt sker omkring oss.

Många anser att det måste finnas mer i arbetslivet än att bara jobba för pengarna, de flesta av oss vill göra ett avtryck, känna att vi gör skillnad på jobbet.

Jag tänkte utmana dig lite genom att ge dig några frågor att reflektera över:

För en logg under ett par veckor och se vilket av de fyra olika områdena du uppehåller dig i mer än de andra. Hur ser balansen mellan de fyra områdena ut? Är du nöjd med utfallet eller känner du att det är något som saknas i ditt liv?

Om vi har för mycket fokus på karriär och lön utan att det överensstämmer med vårt purpose så kommer vi till slut inte att vara nöjda, lyckliga utan risken är att vi upplever att vi lever ett tomt och innehållslöst liv. Våra relationer tar stryk och vi kanske till slut riskerar att drabbas av utbrändhet eller depression.

Om du aldrig har skapat ett personligt purpose så är dags nu. Det handlar om ett enkelt uttalande om hur du väljer att leva varje dag. Gör det kortfattat, specifikt och uttrycksfullt. Ditt purpose bör vara personligt, att det väcker positiva känslor i dig.

Livet är kort. Du förtjänar att arbeta i en roll, och för en organisation, där ditt personliga purpose kan få lysa. Men en organisation, din chef eller ditt team kommer inte att hjälpa dig med detta, utan det är upp till dig att våga reflektera, lyssna inåt och upptäcka ditt purpose.

Så, min fråga till dig blir, har DU modet att hitta ditt purpose?

Utan stress, rädslor och negativa tankar, vem skulle du vara då?

I mitt förra blogginlägg beskrev jag min egen resa till att hitta mitt purpose, och hur det har hjälpt mig att bli den jag är i dag. Nu tänker jag utveckla mitt resonemang ytterligare kring vikten av att hitta sitt eget purpose.

Vi lever i illusionen att lycka, värde, trygghet, kärlek och omsorg kommer från andra. Så det första vi måste inse, om vi vill nå äkta glädje, är att detta bara kan komma från oss själva. Sedan måste då vara modig för att våga fokusera på vad DU vill, vad du älskar och vad du verkligen känner är rätt för dig. Det kan upplevas som utmanande av din omgivning, om det sätt du vill leva avviker för mycket från hur du lever nu. Det finns en risk att bli uppfattad som ett misslyckande av andra som fortfarande sitter fast i förutfattade meningar och fasader, vilket i sin tur kan utmana de flesta människor att våga lyssna på sig själva. Därför kan det, när du lägger värderingar på vad du verkligen vill ha och vem du verkligen är, kännas skrämmande. Men tills du avslöjar din sanning och ditt sanna jag är det omöjligt att bli ovillkorligt älskad, eftersom rädslan står i vägen. För villkorslös kärlek får vi inte genom att leva med en fasad av rädsla för att inte bli accepterad som den jag är. Det finns inget i den här världen som går att jämföra med att vara älskad för den du verkligen är. Innan du identifierar dina sanna önskningar och ditt sanna jag, är det inte heller möjligt att vara riktigt lycklig och känna det inre lugnet.

När du försöker bestämma vad du ska göra med ditt liv är det viktigt att först ta reda på var du befinner dig just nu. Det kan vara skrämmande att erkänna för oss själva att vi inte är där vi vill vara. Men för att komma dit du vill vara så måste du först inse och acceptera att du inte befinner dig på ett ställe där du lever enligt ditt sanna jag. För det enda vi kan göra är att utgå från vår nuvarande verklighet och därifrån göra en medveten förflyttning. 

När du har fått dina svar, kan du börja röra dig till den plats där du vill vara, steg för steg. Du kan börja gå vägen mot att leva det liv du vill leva, genom att förstå att bakom varje felaktigt beslut och misstag en person gör i sitt liv ligger illusioner och rädsla. Och om du ser ännu djupare så ser du att under varje felaktigt beslut och misstag finns en själ som strävar efter lättnad och en ovärderlig lektion som ska läras. Du behöver vara modig nog för att lita på dig själv och att lita på att det är där tryggheten finns, inom dig. Du måste sluta söka utanför dig själv. Och för att göra det så krävs det att du vågar vara modig nog att hitta tillbaka till dig, oavsett vad det kan innebära. 

En viktig anledning till att människor ofta inte lever de liv de vill leva är på grund av negativa övertygelser, men vår tro är bara tankar som upprepas så ofta att de blir verklighet. Vi måste veta att det som vi betraktar som omöjligt oftast bara är rent tekniska problem, det finns ingen fysisk lag som förhindrar dem. Det är tankar som är satta på repeat och gjort sig till en så stor en del av vårt fysiska liv, att vi betraktar dem som sanning.

Om du är en person som säger att passion inte är din grej eller inte är nödvändigt för livet, då ska du veta att du har offrat för mycket. Om du lever i linje med ditt purpose så kommer passionen att vara ditt normala tillstånd. Men du kan vara lugn, passionen kommer inte plötsligt att förvandla dig till ett obalanserat, känslomässigt vrak. Passion är den mest kraftfulla av positiva känslomässiga tillstånd förutom kärlek. Det kommer att driva dig till din fulla potential. Intellektet kan aldrig ta dig så långt!

Om du tycker att passionen saknas i ditt liv, så är det dags att fatta ett nytt beslut. Det är dags att ändra riktning. Många beslut som görs med intellektet verkar vara bra, rationella idéer, men i verkligheten känns det inte alls bra. Om du har fattat de rätta och sanna besluten för dig själv, så bör du inte känna någon ånger eller skuld; du kommer att känna att du har levt ett liv fullt av passion och mening.

Du behöver inte vara rädd för att göra fel val. Om du har modet att prova något som du tycker är i linje med ditt sanna jag så kommer det att ge dig glädje. Och även i det osannolika fallet att det inte gör det, kan du alltid ändra dig och prova något nytt. Den här världen är föränderlig. Det finns inget som är permanent. Vi är tänkta att komma in i livet och hitta vår väg här genom att utforska vår egen glädje. Vi är inte avsedda att komma in i livet för att oupphörligt uppfylla en plikt till ödet, vare sig vi gillar det eller inte. Var modig nog att riskera att följa din inre vägledning, oavsett vad någon utanför dig säger.

Många människor undviker vanligtvis risker. Det är för att de har blivit tillsagda att spela på säkra kort, vilket är en intelligent sak att göra. Men fråga dig själv: Varför? Vi kommer alla att dö en dag. Våra liv är inte eviga. Är det inte dags att göra lycka till det sanna målet i ditt liv? Om du börjar göra det, kommer du att hitta dig själv på vägen för dina ultimata önskemål, även om det är en väg du aldrig trodde att du skulle hitta dig själv på. Behandla varje dag som om det skulle kunna vara din sista. Om du gör det, kommer du att söka efter njutning och mening framför allt annat och därför kommer du att leva alla dina dagar enligt din sanna natur. Ditt liv är ditt att leva! Ditt liv har inga andra begränsningar än de begränsningar du själv ålägger dig. Du är verkligen fri. Ditt liv kan ändras när som helst. Du kan göra ditt liv till vad du vill att det ska vara.

Vad är syftet i ditt företag?

Om du skulle fråga någon av era medarbetare vad företagets syfte är, vad skulle du få för svar?

Förhoppningsvis skulle medarbetarna berätta om  sin av syftet  och att du får ungefär samma bild oavsett vem du frågar. Dessvärre är det nog inte så särskilt ofta. Syftet, eller missionen, för en ganska undanskymd tillvaro i många organisationer, men skulle kunna spela en mycket viktig roll i att bygga ett välmående företag.

Våra medarbetare behöver en ledstjärna för att känna glädje, engagemang och motivation. Företag behöver bygga en värdegrund som utgår från ett levande tydligt syfte. 

Varför gör vi det här? Vad är vårt existensberättigande? Vad är det som får mig att en mulen måndagsmorgon i november tycka att det faktiskt är roligt att gå till jobbet? Vad är det för spår vi som företag vill lämna efter oss? 

Detta är några frågor företagsledningen behöver ställa sig. Svaren utgör grunden till just vårt syfte i vårt företag. 

Det behövs ett aktivt arbete med att skapa ett gemensamt syfte och hålla det levande. Jämför den klassiska bilden av mannen som står och hugger i ett stort klippblock och får frågan om vad han gör. Hugger han sten eller bygger han en katedral?

Författaren Daniel Pink har skrivit en hel del kring ämnet motivation. Hans tes är att vår motivation kommer mer och mer inifrån oss själva, och det gäller även på jobbet. 

Det som enligt Pink motiverar människor är:

  • att självständigt få styra över sitt liv,
  • att få bli och känna sig duktig inom något område, och
  • att få arbeta med något som känns meningsfullt, bidra till något som är större än sig själv. 

Den sista punkten knyter tydligt an till syftet: När vi kan skapa det gemensamma syftet kan vi också få en hävstångseffekt i motivation och engagemang på arbetsplatsen. 

I idrottsvärlden så pratar vi ofta om att till exempel en golfspelare har kommit in i zonen, har hamnat i ett flow där allt bara flyter. Slagen sitter som de ska, birdies trillar in utan att golfspelaren direkt tänker på vad han/hon gör.

I företagsvärlden är syftet en del av parametrarna för att skapa flow på en arbetsplats. Nu är frågan: Hur tydligt är syftet i ert företag? Hur skapar ni flow?

Purpose: Det du vill, men inte vågar!

Tänk om allt det du tror på är fel? Tänk om du har alla förmågor som du behöver, men inte vågar använda? Vilka fördelar skulle du få om du har fel? Vågar du leka med tanken? Om inte, då ger jag dig möjligheten att sluta läsa nu.

Min utmanande uppväxt i min, som min mamma beskriver det, störda familj har gett mig enorma fördelar. Jag växte upp i en familj som inte hade en ”normalitetsgarderob” att stänga in mig i. Jag blev inte itutad mina ”begränsningar” eller har vaggats in i samhällets inlärda hjälplöshet för det fanns ingen trygghet att hämta utanför mig själv. Att aldrig ha befunnit sig innanför boxen gjorde att min karriär inte innehöll några mentala begränsningar och min intuition blev min kompass. Jag var gud i mitt eget universum och skapade magi där jag svepte med min trollstav, bara för att jag ville. De uppdrag som jag antog i början av min karriär var utmanande, och resulterade i till synes omöjliga resultat. Det krävdes ingen ansträngning att uppnå det som andra såg som omöjligt. Jag satte en vision, visualiserade och fokuserade på vad jag ville uppnå utan att styras av yttre omständigheter. Jag minns att jag ofta sa; det kanske inte funkar så i din värld, men det begränsar inte min verklighet. Jag levde under Walt Disney´s devis ”Det är roligt att göra det omöjliga”.

Men vid 25 års ålder skulle jag självmant välja att gå in genom entrén till cirkusen som skulle visa sig vara platsen där jag skulle bygga min egna garderob. Den institution, universitetet i detta fall, där vi tror oss få den kunskap vi behöver för att uppnå det vi kallar framgång skulle nu i backspegeln visa sig bli mitt mentala fängelse. Efter att jag lärt mig om ekonomins regler och marknadens begränsningar valde jag att gå in i de traditionella strukturerna. Jag började nu försöka att trycka in min runda kloss i andras fyrkantiga hål genom att flytta fokus till de strukturella delarna. Varför? Jag ville vara där, helst överst på karriärstegen, mer än någonting annat. Men trots att jag nu hade lärt mig att göra alla rätt enligt alla affärsmässiga ritualer så kom inte framgången längre lika naturligt. Jag var tvungen att kämpa hårt för att vara ens i närheten av den nivån som jag tidigare var på. Det var en ständig kamp. Inte en minut var det lätt.

Jag kommer ihåg den ständiga känslan av att något saknades när jag såg hur andra människor fokuserade på symptom istället för att jobba med orsaken till problemen. Det var som om de inte ägnade en tanke kring om det var meningsfullt. Jag tänkte, hur i helvete kan någon enbart jobba med strukturerna och inte människorna? Hur kan någon känna sig hel av att bara jobba med delarna och symptomen? Men om jag måste ställa dessa frågor kanske detta inte är vad jag ska ägna mitt liv åt?

Jag insåg att jag hoppat på fel karusell om och om igen. Varför? Jo, för att på riktigt lära mig att det jag gjorde verkligen var fel sak att göra, för mig. Att leva och verka i enlighet med mitt verkliga Purpose borde inte kännas så svårt. I stället borde det kännas som något som vi så gärna vill göra att det skulle krävas en enormt stor ansträngning att inte göra det. För även om det tar mycket energi att bidra i enlighet med vårt Purpose så är vi så fyllda med glädje att göra det. Det är nu när jag har kommit tillbaka till min egna kärna som jag inser varför det var så lätt för mina kollegor jag brukade vara så avundsjuk på. Det var deras Purpose. För mig var det bara ett medel för att nå mitt Purpose, men jag hade börjat i fel ände.

Nu är jag i samma position som de var. Mitt purpose är utmanande, men det kräver ingen ansträngning. Jag skulle inte kunna tvinga mig själv att sluta göra det, även om jag försökte. Faktum är att det jag gör nu alltid har kommit så naturligt för mig, att jag förbisedde det, nervärderade det och har tagit det för givet hela mitt liv. Jag övertygade mig själv om att allting som var värt att göra, skulle vara svårt. Det är en av de största lögnerna vi tror på när vi ännu inte har hittat vårt Purpose. Inga fina titlar, pengar eller vad många anser som framgång skulle motivera mig att byta min nuvarande karriär. Jag har funnit precis vad jag vill göra med mitt liv.

Beslutet om vad du ska göra med ditt liv är ett beslut som vi alla måste ta. Vi kommer trots allt att göra något, oavsett om det är ett medvetet eller omedvetet beslut. Om du inte själv bestämmer hur du vill leva så kommer någon eller något annat att bestämma det åt dig. Om det senare händer så ger du kontroll över ditt liv till en kombination av undermedvetna influenser som; uppfostran, sociala konstruktioner eller andra parametrar utanför dig själv. Att ge upp den kontrollen av ditt liv är det direkta resultatet av att inte lyssna på sin intuition. Din egna sanning uttrycks nämligen genom din intuition. Intuition är den sanna jagets röst. Av den anledningen är det så viktigt att komma i kontakt med din intuition och vem du verkligen är. Då först kan ditt sanna jag tillåtas att vara den arkitekt den är tänkt att vara för att designa det liv du vill leva. Denna process kan vara skrämmande, eftersom din inre sanning kan motverka allt som du har blivit ledd att tro. Din inre sanning kanske står i konflikt med alla andra runt om dig. Men om du är modig nog så kommer resultatet att vara en känsla av frihet, glädje och tillfredställelse som du aldrig tidigare har upplevt. Ditt sanna, självständiga jag – ofta kallad din själ – behöver inte leta efter vem du är. Den vet exakt vem du är, vad du älskar och vad dina djupaste önskningar är. När du lyssnar på den kommer du att agera utifrån ditt naturliga beteende. Vi är nämligen inte födda på denna planet för att söka efter våra borttappade själar. Faktum är att små barn lever för det mesta helt och hållet i linje med sin inre sanning. Det är först när vi blir självmedvetna och börjar anta yttre värderingar, åsikter och råd som vår egna sanning blir undertryckt och dold för oss. Och då glömmer vi vem och vad vi är egentligen. De flesta människor strävar efter att göra vad som är ”rätt” i livet. Men frågan som du behöver ställa dig själv är … rätt enligt vem?

Att hitta dina egna värderingar och prioriteringar är en risk. Du behöver vara modig nog att lita på dig själv och att lita på att det är där tryggheten finns, inom dig. Du måste sluta söka utanför dig själv. Och för att göra det så krävs det att du vågar vara modig nog att hitta tillbaka till ditt sanna jag, oavsett vad det kan innebära. För om du fortsätter att befinna dig på någon annans cirkus och leker med deras apor så kommer du aldrig att hitta din naturliga glädje och passion.

Min fråga till dig, är du modig nog att börja utforska ditt sanna jag?

Close Menu